Algemene voorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden van de website
Iedereen die deze website bezoekt of gebruikt, aanvaardt zonder beperking gebonden te zijn aan de hier vermelde voorwaarden. Als u ze niet accepteert of niet van plan bent hieraan gebonden te zijn, kunt u geen materiaal van deze site openen, gebruiken of downloaden.
LaFotoincisa Lesi Srl behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden en de gebruiksmethoden van de website zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. In geval van wijziging van de voorwaarden, impliceert de toegang tot de website de verbintenis om de gewijzigde voorwaarden te respecteren.

Toepasselijk recht
Alle inhoud die op de website wordt gepubliceerd of aanwezig is, inclusief hun selectie en organisatie, evenals de lay-out en het ontwerp van de website, wordt beschermd door de privacywetgeving (Wetsbesluit 30/6/2003, nr. 196), door de wet op de auteursrecht (Wet 22/4/1941, nr. 633, zoals gewijzigd door Wetsbesluit 29/12/1992 nr. 518, betreffende de rechtsbescherming van software) en andere nationale en internationale regelgeving inzake de bescherming van intellectueel eigendom en de industrie, hun wijzigingen en toevoegingen.

Eigendom van rechten
Deze website is het exclusieve eigendom en de pertinentie van LaFotoincisa Lesi Srl "en de toewijzing van de internetdomeinnaam werd formeel verkregen volgens de methoden en procedures die van kracht waren op het moment van het verzoek om toewijzing.

De rechten op de inhoud behoren toe aan LaFotoincisa Lesi Srl. Sommige internetpagina's van deze website kunnen ook materiaal bevatten dat onderhevig is aan het auteursrecht van degenen die het beschikbaar hebben gesteld. Met hun publicatie draagt ​​LaFotoincisa Lesi Srl ”geen enkel recht over op de inhoud van de website.

Regime van gebruik van materiaal gepubliceerd op de site en reproductie door derden

 1. Gedrag toegestaan
  Toegang tot de website en de inhoud ervan als bezoeker is alleen toegestaan ​​voor de doeleinden die zijn toegestaan ​​door LaFotoincisa Lesi Srl en die op deze website zijn gemarkeerd. De website en de gegevens die erop staan, mogen alleen worden geraadpleegd voor persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld voor persoonlijke informatie, onderzoek, studie).
 2. Verboden gedrag
  In ieder geval mag de gebruiker de website en de daarin opgenomen gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken of door derden laten gebruiken. Elk gebruik voor commerciële doeleinden of nut of economische exploitatie door gebruikers is daarom altijd uitdrukkelijk verboden.In ieder geval zijn ook verboden:

  • de wijziging van de website of een van de inhoud of toegangsmethoden;
  • gedragingen die volgens de huidige regelgeving een misdrijf vormen (bijvoorbeeld de zogenaamde computercriminaliteit, zoals het overtreden van de computerhome);
  • gedrag dat bedoeld is om delen of secties van deze site op te splitsen en / of op te nemen in andere sites van derden, om de inhoud op enigerlei wijze, in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief codes en software zonder de voorafgaande toestemming van LaFotoincisa Lesi Srl in strijd met deze voorwaarden;
  • proberen toegang te krijgen tot beperkte delen van de website zonder een autorisatieprofiel;
  • het uploaden van computerprogramma's, bestanden en ander materiaal met destructieve of storende kenmerken zoals virussen, gemanipuleerde bestanden, 'verborgen' bestanden (zoals afbeeldingen waarin audiobestanden zijn geïntegreerd), wormen, Trojaanse paarden of bots om te scrollen of voor de lancering van meerdere schermen en voor andere activiteiten die doorgaans de integriteit of functionaliteit of online communicatie van de website kunnen verstoren;
  • in het algemeen het gebruik dat schade, onderbreking of beperking van deze website of haar diensten veroorzaakt of kan veroorzaken;
  • het ongeautoriseerd verzamelen, via de website, van persoonlijke informatie over derden (bijvoorbeeld e-mailadressen).

Links naar andere websites
Deze site kan links (links) bevatten naar andere sites van derden.
Door verbinding te maken met andere sites, verlaat u vrijwillig de site en wordt u doorgestuurd naar webpagina's van andere sites op het netwerk dan deze website.
Gebruikers die via links op de website besluiten om toegang te krijgen tot andere gelinkte websites, nemen alle risico's op zich die verband houden met deze beslissing. LaFotoincisa Lesi Srl "is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die toegankelijk zijn via" links "die niet onder hun controle staan.
Onverminderd overeenkomsten met geïnteresseerde derden, behoudt LaFotoincisa Lesi Srl zich het recht voor om op elk moment een link of verbindingsprogramma te verwijderen.

responsabilità
LaFotoincisa Lesi Srl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor feiten en / of schade die kan ontstaan ​​aan de gebruiker en / of aan derden door het gebruik van deze site en / of de inhoud.
LaFotoincisa Lesi Srl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige feiten en / of schade veroorzaakt door acties die door haar worden ondernomen als gevolg van verboden gedrag van gebruikers of derden.
LaFotoincisa Lesi Srl kan, ondanks haar voortdurende inspanningen om de aangeboden diensten te verbeteren, noch de nauwkeurigheid noch de constante actualiteit van de website-inhoud absoluut garanderen.